სცინტიგრაფიული კვლევა

სცინტიგრაფიული კვლევა

  ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფიული კვლევა მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო კვლევაა, რომლის დროსაც ხდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა ტექნეციუმის Tc 99m საშუალებით.

 

 აღნიშნული კვლევა მნიშვნელოვანია ფარისებრი ჯირკვლის ნებისმიერი პათოლოგიების დიაგნოსტიკასა და დიფერენციალური დიაგნოსტიკაში, როგორიც არის:

ფარისებრი ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები (თირეოიდიტი ).

გრეივსის დაავადება (დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი).

კვანძოვანი ჩიყვი.

ფარისებრი ჯირკვლის ანომალიები (ატიპიური მდებარეობა, დამატებითი წილის არსებობა).

მკურნალობის ეფექტურობის შესაფასებლად