სააპლიკაციო ფორმა


მიუთითეთ პოზიცია რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი:

სასურველი პოზიცია:
სახელი და გვარი:
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
ოჯახური მდგომარეობა:

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობილური ტელეფონი:
ელ-ფოსტა:
საცხოვრებელი მისამართი:

განათლება

სასწავლო დაწესებულება:
ფაკულტეტი:
სპეციალობა:
საგანმანათლებლო ხარისხი:
სწავლების პერიოდი:

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაციის დასახელება:
თანამდებობა:
პერიოდი:

დამატებითი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

სასწავლო დაწესებულება:
კურსის დასახელება:
სერთიფიკატი:
სწავლების პერიოდი:

ენები

ჩაწერეთ ენა:
ცოდნის დონე


კომპიუტერული პროგრამები

აირჩიეთ პროგრამა
ცოდნის დონე


რეკომენდატორი

სახელი და გვარი:
სამუშაო ადგილი:
თანამდებობა:
საკონტაქტო ინფორმაცია: