Open/Close Menu კლინიკური მედიცინის ს-კ ინსტიტუტი

მსოფლიოში ცნობილი კომპანია Zeiss-ის (გერმანია) უახლესი თანამედროვე მიკროსკოპი PENTERO OPMI აღჭურვილიანეიროქირურგიული ოპერაციებისათვის საჭირო ფლუორესცენტული განათებით. ესმიკროსკოპი გამოირჩევა მაღალინტეგრირებული, მაღალტექნოლოგიური დაბინოკულარული ხედვის უბადლო სისტემით. აღჭურვილია საუკეთესოვიდეომონიტორითა და ჩამწერით.

დღესდღეობით PENTERO OPMI წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტსნეიროქირურგიაში.

For emergency cases        ( +995 32) 234-81-19